Giften:

Geven kan op vele manieren. Wilt u ook een bijdrage doen? Dit kan op:

Bankrekeningnummer: NL90 INGB 0008 7753 48

t.n.v. Evangelische gemeente Elohim

Onze gemeente heeft een ANBI registratie zodat uw giften belasting aftrekbaar zijn.